Betonun Yerleştirilmesi

BETONUN YERLEŞTİRİLMESİ VE BAKIMI

Betonun gerekli dayanımı ve dayanıklılığı kazanması için sadece betonun doğru olarak siparişi ve teslimi değil, ayrıca betonun doğru bir şekilde yerleştirilmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir. Beton kullanıcısı TS 1247 ve TS 1248’ e göre beton bakımını yapmalıdır. Zira yapılan araştırmalarda bakımı yapılmamış betonların veya iyi sıkıştırılmamış betonların dayanımlarının düşük olduğu gözlemlenmiştir.

İyi beton elde etmek için aşağıda bahsedilen hususlara dikkat edilmelidir:

1. Betonun Yerleştirilmesi

1.1. Beton Yerleştirilmeden Önce Yapılacaklar

 1. • Betonun nasıl yerleştirileceği önceden tespit edilmelidir.( mikser-pompa-kova-vinç gibi)
 2. • Kalıplar sağlam, temiz ve yağlanmış olmalıdır.
 3. • Yer betonu dökülecekse zemin döküme uygun hale getirilmelidir. 15 cm derinliğe kadar zemin nemlendirilmelidir.

1.2. Beton Yerleştirilmesi Sırasında Yapılacaklar

 1. • Beton kalıba yüksekten dökülmemelidir(en fazla 1 metre). Bu ayrışmaya ve kalıbın patlamasına neden olur.
 2. • Beton yatay tabakalar halinde dökülmelidir.
 3. • Kolon ve perde gibi yatay elemanlar üç defa da doldurulmalıdır.
 4. • Beton yerleşeceğe yere yakın bir bölgeye dökülmelidir.
 5. • Betonu sıkıştırmak için vibratör kullanılmalıdır.( Yeni Deprem Yönetmeliği’nde vibratör kullanımı zorunlu kılınmıştır.)

Vibratör Çeşitleri:

Genelde saniyede (hertz) ya da dakikada (vpm) oluşan titreme sayısına göre sınıflandırılırlar. Bir vibratörün frekansı takometre ile ölçülür.

Betonu içten ve dıştan olmak üzere iki şekilde vibrasyona maruz bırakabilir:

1.) Dıştan Vibrasyon: Kalıp vibratörleri de denir. Kalıba dıştan monte edilerek kullanılan vibratörlerdir.

Daha çok prefabrik elemanlarda kullanılır.

 • 1. Elektrikli Vibratörler
 • 2. Havalı (pnömatik) Vibratörler
 • 3. Hidrolik Vibratörler

Bu vibratörler kalıbın üzerinde önceden belirlenmiş yerlere bağlanırlar ve betona değmeden titresim yaparlar.

Dış vibrasyonun avantajları şunlardır:

 • • Oturması, yayılması az olan ve iç vibratörlerin tesir edemeyeceği daha kuru harcın sıkıştırılmasını sağlar.
 • • İçindeki donatı çok sık yerleştirildiği için iç vibratörlerin sokulmasına ve çıkarılmasına müsait olmayan betonun vibrasyonuna uygundur.
 • • Kalite kontrol artar ve de operatör hataları en aza indirgenir.
 • • Toplam vibrasyon zamanı azalır.

2.) İçten Vibrasyon: Betonun içerisine mekanik vibratör daldırılarak yapılır. Bir diğer adı da dalıcı vibratördür. Şantiyelerde en çok kullanılan titretici tipidir. Agrega boyutu, betonun kıvamı, kalıp ve donatı durumuna göre değişik çaplarda olabilir.